Actievoorwaarden Facebook WinActie Praktijk Just for You:

1. Deze win actie wordt uitgeschreven door Praktijk Just for You te Beverwijk en is op geen enkele manier verbonden met Facebook en wordt ook op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of georganiseerd door Facebook. De informatie die je verstrekt door mee te doen aan de actie verstrek je dan ook niet aan Facebook maar aan Praktijk Just for You. Op de winactie zijn onderstaande actievoorwaarden van toepassing.

2. De winnaar van de FaceBook WinActie “De Mooiste Reis van je Leven” ontvangt het SoulKeY Therapy Traject, bestaande uit twee sessies ter waarde van € 399,- euro. Deelname aan deze actie is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je het facebookbericht met de WinActie van Praktijk Just for You hebt geliked én in een reactie hebt aangegeven waarom jij het SoulKey Therapy Traject zou willen winnen. Gun jij iemand anders deze mooie reis? Tag dan die persoon én vertel in een reactie waarom hij of zij zou mogen winnen. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen.

3. De WinActie eindigt op vrijdag 9 december 2022 om 24:00 uur.

4. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar. Personen jonger dan 18 zijn uitgesloten van deelname.

5. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze en zal op zondag 11 december 2022 bekend worden gemaakt op de facebookpagina van Praktijk Just for You

6. De winnaar zal dan ook op zondag 11 december 2022 persoonlijk geïnformeerd worden via zijn/haar Facebookaccount.

7. De gewonnen dienst wordt door de winnaar ontvangen in Praktijk Just for You en is op kosten van Praktijk Just for You.

8. Praktijk Just for You kan naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen, tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.

9. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.

10. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen of diensten.

11. Bij deelname ga je akkoord dat bij winst je naam en foto gebruikt kunnen worden en kunnen worden gedeeld via social media.

12. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden door Praktijk Just for You slechts gebruikt voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden.

13. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Praktijk Just for You.

14. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden, kunnen worden uitgesloten van deelname.

15. Voor vragen en/of klachten kunt u contact opnemen met Praktijk Just for You.